DomůRady a NávodyČo je investičná skupina?

Čo je investičná skupina?

-

Financie tvoria neodmysliteľnú súčasť nášho života. Niektorí z nás si ich spravujú sami, iní sa s pomocou obracajú na tých, ktorí sa im venujú na profesionálnej úrovni. Peniaze totiž nestačí len zarábať. Ak ich chceme mať pod kontrolou a narábať s nimi tak, aby slúžili oni nám a nie my im, oplatí sa spolupracovať s niekým, kto túto oblasť dokonale pozná. Príkladom je investičná skupina, ktorej odborníci vás naučia, ako dosiahnuť výnos a zarobiť.

Peniaze zasahujú do viacerých polí pôsobnosti. Kým laici zvyknú tých, ktorí sa venujú financiám, označovať ako “finančníci”, v skutočnosti je to celé úplne inak. V praxi sa totiž stretávame s viacerými druhmi finančných firiem, ktoré na prvý pohľad môžu pôsobiť rovnako, no v skutočnosti sú medzi nimi viaceré rozdiely. Tie vyplývajú z toho, čomu sa daná spoločnosť venuje, ale aj z toho, akým spôsobom k svojej práci pristupuje.

Finančná skupina

Finančná skupina je označením pre súbor firiem, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie finančných služieb. Ide o spoločnosti, ktoré často tvoria súčasť nadnárodných bankových štruktúr. Súčasťou finančnej skupiny tak môže byť napríklad banka, poisťovňa alebo lízingová spoločnosť, ktorých služby využívame s cieľom nadobudnúť majetok alebo ho v snahe ochrániť poistíme pred neočakávanými rizikami.

Investičná skupina alebo investičná spoločnosť

Kým cieľom finančnej skupiny je pomôcť nám majetok nadobudnúť a chrániť, cieľom investičnej skupiny je zhodnocovať ho vo forme voľného kapitálu. Tento cieľ investičná skupina napĺňa vďaka možnostiam investovania, ktorými klientom pomáha dosahovať zaujímavý výnos. Ak vás teda zaujíma, kam investovať peniaze, tu ste na správnej adrese.

Investičná skupina je teda skupina, ktorá vám dá odpoveď na otázku do čoho investovať. Špecializuje sa len na jednu časť finančných služieb, t. j. na investície. Napriek úzkej špecializácii sa však činnosť investičných skupín spája s množstvom aktivít, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie komplexných investičných služieb. Ak pojem investovanie rozmeníme na drobné, zistíme, že jeho neodmysliteľnou súčasťou nie je len zhodnocovanie kapitálu, ale aj emitovanie cenných papierov, ich umiestňovanie, správa a obchodovanie s nimi. Okrem obchodníka s cennými papiermi či brokerskej spoločnosti, ktorá zodpovedá za kontakt s klientmi, tvoria investičnú skupinu aj samotné projektové spoločnosti realizujúce aktivity (napríklad výstavbu developerských projektov, výrobu či obchod), do ktorých majú klienti možnosť investovať. Nie je možné, aby všetky tieto činnosti pokryl jediný subjekt, preto aj v rámci investičnej skupiny pôsobí viacero firiem.

Firma vo firme

Napriek množstvu aktivít, ktoré podliehajú činnosti investičnej skupiny, máme na trhu aj niekoľko takých, ktoré si všetky činnosti dokážu zastrešiť samé. Ide o značnú konkurenčnú výhodu, ktorá sa prejaví aj vo vyššom zhodnotení. Investície do nehnuteľností, ktoré sú jedným z častých produktov investičných skupín, tak jednotlivým klientom dokážu priniesť naozaj zaujímavé zhodnotenie.

Mohlo by Vás zajímat

PR článek