DomůRady a NávodyAko má vyzerať moderná špedičná spoločnosť v roku 2022?

Ako má vyzerať moderná špedičná spoločnosť v roku 2022?

-

V poslednom období došlo k obrovskému zrýchleniu vývoja v oblasti logistiky, pričom v súčasnosti sa v tomto trende pokračuje. Moderná špedícia v roku 2022 by mala svoje služby prispôsobovať digitalizácii a udržateľnosti. Zistite viac o tom, akou cestou sa dnes uberajú odborníci na špeditérstvo.

Špedičná firma a optimalizácia pracovných postupov

Nie je tajomstvom, že ľudí vždy zaujímala blízka budúcnosť. Možnosti, ktoré modernizácia ponúka fascinujú každého a niektoré odvetvia bez nej dokonca nemôžu fungovať. Technologickým pokrokom podlieha aj špedícia. V oblasti nákladnej prepravy je špedičná spoločnosť zástupcom dodávateľského reťazca svojich klientov. Stručne povedané, špeditér sprostredkuje prevoz tovaru v mene zákazníka. Patrí sem koordinácia nákladnej prepravy, vybavovanie administratívnych činností, reklamácií a ďalšie služby.

Špedičná firma môže tiež zabezpečiť prepravu produktov od výrobcu alebo dovozcu do príslušného skladu. V prípade potreby sa zaoberá aj distribúciou a konsolidáciou nákladu. V závislosti od parametrov tovaru vykonáva dôkladné zabalenie a označenie výrobkov, zaisťuje, aby sa s nimi zaobchádzalo opatrne a nedošlo k ich poškodeniu alebo odcudzeniu. Je zrejmé, že preprava zásielok je komplexný proces a zasahuje do viacerých logistických sfér. Akým inováciám dnes podliehajú tieto špedičné činnosti?

Trendy v logistike pre rok 2022

„Nová éra“ špedície je založená na digitalizácii, presnejšie na automatizácii obchodných procesov a vzájomnom prepojení zariadení a podnikov. Cieľom modernizácie je zjednodušiť, zefektívniť a stabilizovať globálne dodávateľské reťazce. Patrí sem tiež rýchla identifikácia potenciálnych problémov, ktoré sa budú dať eliminovať takmer okamžite. Moderná špedičná spoločnosť podporuje digitalizáciu aj v cestnej doprave. Ide o uprednostňovanie autonómneho riadenia vozidla v prípade, že u vodiča dôjde k náhlym komplikáciám a nebude schopný šoférovať. Výsledkom je vyššia bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, vodiča nákladnej prepravy a následná plynulosť na cestách s menším počtom kolón.

A ako by malo vyzerať inteligentné prepojenie distribučného trhu? Pokiaľ špedičná firma zahrnie do svojich pracovných postupov prítomnosť softvéru na zhromažďovanie dát, optimalizuje celý dodávateľský reťazec svojho zákazníka. Vďaka zhromažďovaniu a vzájomnej výmene množstva údajov môže špedícia vyvodzovať závery z minulosti, predvídať potenciálne riziká a do budúcna sa vyhnúť prípadným poruchám. Z údajov sa zároveň budú dať vypracovať alternatívne plány, aby preprava zásielok dodržovala stanovené harmonogramy a zvýšila svoju efektívnosť. Medzi ďalšie technologické pokroky v oblasti špeditérstva patria:

·        Diagnostika vozidiel a informácie o polohe

·        Robotizácia v skladoch

·        Elektronické služby

·        Viackanálová logistika v prípade zlyhania jedného typu nákladnej dopravy

Preprava zásielok udržateľnou cestou

Globálnym trendom pre nadchádzajúce roky a desaťročia je udržateľnosť. Najmä špedícia môže významne prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov. Je verejne známe, že vozidlá na spaľovací motor sa značne podieľajú na znečisťovaní životného prostredia – o to viac je potrebné v tomto sektore konať a hľadať riešenia pre pozitívnu budúcnosť logistiky. Na dosiahnutie dekarbonizácie existuje množstvo postupov, ktoré špedičná spoločnosť môže zrealizovať.

Hlavnú úlohu pri znižovaní emisií oxidu uhličitého zohráva najmä výber paliva, využívanie elektrických nákladných vozidiel, či voľba vhodného dopravného prostriedku na prevoz tovaru medzi krajinami. Vykazovanie emisií uhlíka je cenným nástrojom na ďalšie znižovanie emisií a v budúcnosti bude čoraz rozšírenejšie. Vo výsledku možno tvrdiť, že špedičné odvetvie sa nachádza uprostred veľkého prevratu, spôsobeného digitalizáciou a zmenou klímy. Spoločnosti, ktoré sa týmto skutočnostiam čím skôr prispôsobia, zjednodušia svoje procesy a zvýšia stabilitu dodávateľského reťazca. Koniec koncov, udržateľnosť a modernizácia zohráva významnú úlohu pri výbere podnikových partnerov a zlepšuje konkurenčnú pozíciu spoločnosti.


Mohlo by Vás zajímat

PR článek